Antropologie
Archeologie
Beowulf
Dijkbouw
Forum Hadriani (Voorburg)
Friesland
Germaanse samenlevingen
Limes (Romeins)
Molens
Populair-wetenschappelijk
Recensies
Limes (Romeins)

* 2004: De limes. Vijf beelden van de Romeinse versterkingen in het Nederlandse rivierengebied, Op weerstand gebouwd. Verdedigingslinies als militair erfgoed, Zwolle en Zeist, 42-54.

* 2005: Ruimte en verleden tijd; imperium, staat en Unie, in B. Bolenbrander en MUST (red.), Limes Atlas, Rotterdam, 11-17.