Antropologie
Archeologie
Beowulf
Dijkbouw
Forum Hadriani (Voorburg)
Friesland
Germaanse samenlevingen
Limes (Romeins)
Molens
Populair-wetenschappelijk
Recensies
Dijkbouw

* 1998d: met D. Gerrets en P.C. Vos, 1998: Zoden aan de dijk. Kleinschalige dijkbouw in het Friesland van de Romeinse tijd, Noorderbreedte 22 (6), 18-21 (www.noorderbreedte.nl/onder.php3); download tekst;

* 1999: Bazelmans, J., D. Gerrets, J. de Koning en P. Vos, 1999: Zoden aan de dijk. Kleinschalige dijkbouw in de late prehistorie en protohistorie van noordelijk Westergo, De Vrije Fries 79, 9-76 (verschenen 2000);

* 1999e: Dongjum (Doanjum): het onderzoek van de artificiële steilkanten van een terprestant (1998), Van wierden en terpen. Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 5, 4-5;

* 2000: De opgraving van het terprestant Peins-Oost (1999) in vergelijking met de steilkant van Dongjum (onderzoek 1998), Van wierden en terpen. Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 6, 4-6;

* 2005: Die Wurten von Dongjum-Heringa, Peins-Oost und Wijnaldum-Tjitsma: kleinmaßstäblicher Deichbau in ur- und frühgeschichtlicher Zeit des nördlichen Westergo, in Küste und Marsch, Oldenburg, 68-84.