Antropologie
Archeologie
Beowulf
Dijkbouw
Forum Hadriani (Voorburg)
Friesland
Germaanse samenlevingen
Limes (Romeins)
Molens
Populair-wetenschappelijk
Recensies
Antropologie

* 1989: Uitvaartrituelen op het Drentse platteland van de 19de en 20ste eeuw. Een onderzoek naar veranderende opvattingen over leven, dood en mens-zijn, Leiden (MS);

* 1998a: Geschenke, in R. Müller (ed.), Reallexikon der germanischen Altertumskunde 11, 466-470.