Antropologie
Archeologie
Beowulf
Dijkbouw
Forum Hadriani (Voorburg)
Friesland
Germaanse samenlevingen
Limes (Romeins)
Molens
Populair-wetenschappelijk
Recensies
Publicaties

2013

J. Bazelmans, 2013, Naar integratie en maatschappelijke verbreding in de waardering van erfgoed,
Boekman 96, 89-96.

J. Bazelmans, Ook van windmolens kun je gaan houden, Trouw 4 juni 2013.

J. Bazelmans, Waarde in meervoud. Naar een nieuwe vormgeving van de waardering van erfgoed, C.J. Pen en S. van Dommelen (red.), Cultureel erfgoed op waarde geschat, 12-23.


2011

J. Bazelmans en P. Brinkman (red.), 2011: Cultureel erfgoed, in
Bosatlas van de geschiedenis van Nederland, Groningen (Noordhoff), 28 blz.

J. Bazelmans, M. van der Meulen en H. Weerts (red.), 2011: Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning sinds de laatste ijstijd, Amsterdam (Bert Bakker), vijf drukken.

2009

J. Bazelmans en H. Cock (fotografie), 2009:
Gedeelde Ruimte. Het Waddengebied in dertig ontmoetinge

n, Franeker.

 

1976-2010

Op deze webpagina is een overzicht te vinden van de publicaties van Jos Bazelmans. In de linkerkolom zijn deze per thema geordend. Sommige teksten zijn toegankelijk via een link:
- de
antropologie van het geschenk

- de
archeologie van Nederland

- het Oudengelse gedicht
Beowulf

- vroege
dijkbouw in Noord-Nederland

- de archeologie van
Forum Hadriani, Voorburg

- de voorgeschiedenis van
Friesland

- de structuur van
Germaanse samenlevingen

- de Romeinse
limes

- het behoud van
molens

-
populair-wetenschappelijke publicaties

- recensies

2012

J. Bazelmans, 2012: Erf-goed: waarde in meervoud, Vitruvius 5 (20), 14-20.

 

J. Bazelmans, 2012: Should we keep the mills turning? A critical appraisal of the preservation of mills in the Netherlands, International Molinology. Journal of the International Molinological Society 84, 2-17.

 

J. Bazelmans, D. Meier, A. Nieuwhof, T. Spek and P.Vos, 2012: Understanding the cultural historical value of the Wadden Sea region. The co-evolution of environment and society in the Wadden Sea area in the Holocene up until early modern times (11,700 BC – 1800 AD): an outline, Ocean and Coastal Management 68, 114-126.

 

J. Bazelmans, M. van der Meulen en H. Weerts (red.), 2011 (zesde druk 2012): Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning sinds de laatste ijstijd, Amsterdam (Bert Bakker).

 

P. Kabat, J. Bazelmans et al., 2012: The Wadden Sea region: towards a science for sustainable development, Ocean and Coastal Management 68, 4-17.