Lezingen

2013

1. Erf-goed: waarde in meervoud, Presentatie provinciale subsidieregeling voor monumenten, Deventer, 17 januari.

2. Maatschappelijke verbreding waardering erfgoed, Erfgoed: van wie, voor wie?, KNAW en Boekman, Amsterdam, 17 mei.

3. Noem mij bij naam (over de relatie tussen windmolens en windturbines), Tijwisselaar, Waddenacademie en Programma Rijke Waddenzee, Marrum, 30 mei.

4. Openingswoord KNAW/NWO symposium over monumentale interieurs, Amsterdam, 31 mei.

5. Ruilen om te verhalen; verhalen om te ruilen. Een antropologische kijk op uitwisseling, Oerol, Midsland, 21 juni.

6. Die holländische Windmühle: Die Entstehungsgeschichte einer holländischen Ikone, Rungholttage, Pellworm (BRD), 23 augustus.

7. Marktwerking en archeologie, Boekman-stichting, Aanbieding Boekman 96, Amsterdam, 12 september:

8. Hoe een Europees fenomeen een icoon van Nederland werd, Opening molen De Nagtegaal, Middenbeemster, 4 oktober.

9. How a European phenomenon became an icon of the Netherlands: the Dutch windmill, Icomos Protecting Deltas, Vrouwenpolder, 24 september.

10. Avoiding sloppy science. Some simple methodological considerations relating to numismatics and archaeology, Geldmuseum, symposium over muntendatabases, Utrecht, 1 oktober.


2012

23-9: The Dutch windmill: the origin of an icon of the Netherlands and Dutch identity, Terschelling, PECSRL 2012.

8-10: Het begrip waarde en de waarden van erfgoed, minisymposium Economische waardering en verevening van cultureel erfgoed, Amersfoort, NICIS Institute (Platform31), Vrije Universiteit, Universiteit Twente. 

31-10: Erfgoed en de Historische canon van Nederland, Canoncaravaan, Amersfoort.

31-10: Toespraak bij aanbieding universiteitsportret van prof.dr. H.T. Waterbolk, Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie (RUG).

24-9: interview De Slag om Nederland, VPRO, aflevering Hoogvliegers (Internaat St. Ludwig, Vlodrop)

7-9: Overdracht van gedeelte van de terp van Berlikum aan de provincie, toespraak 

5-10: Aanbieding NAR 41: A.D. Vos, 2012: Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel, toespraak en aanbieding

2011

 

27-4: What do we care about? What is a monument?. lezing bij de opening van de internationale cursus Urban Heritage Strategies, Amersfoort, RCE;

29-4: Erf-goed: waarde in meervoud, lezing bij de aanbieding Handreiking Religieus Onroerend Erfgoed, Utrecht, SKKN en Catharije Convent;

23-6: Erf-goed: waarde in meervoud, lezing in het kader van het wetenschapsprogramma van Oerol, Terschelling;

15 juni: Wat is een monument? lezing voor de vrienden van de molenstomp De Graankorrel, Delsfhaven;

24 september: Ons verleden. De archeologie doet ertoe!, lezing bij het vijftigjarig jubileum van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, RMO, Leiden;

27 september: Specialist of expert in rijksdienst: wat is dat?, master class in het kader van Expertprogramma Rijksoverheid/Phaos, Den Haag;

28 september: Oldenzaal: nut en noodzaak van de opgravingen rond de St. Plechelmus, lezing bij de opening van de opgravingen, Oldenzaal, gemeentehuis;

5 oktober: Een toekomst voor molens, lezing bij de aanbieding van de beleidsnota Een toekomst voor molens en de opening van allemolens.nl, Amersfoort, RCE;

29 oktober: De archeologie en de canon van de geschiedenis van Nederland, Amersfoort, RCE, Publieksdag Atlas van Nederland in het Holoceen;

25 november: Naar een nieuwe kenniskaart voor de Nederlandse archeologie, 51ste Reuvensdagen, Haarlem;

14 december: Cultureel erfgoed in de nieuwe historische Bosatlas, bijdrage aan het Historisch Café P96, Amsterdam;

 
2009/2010: nog aanvullen


2008

* De bevolkingsontwikkeling van Nederland in de voor- en vroegste geschiedenis, bij gelegenheid van de aanbieding Archeologie van een deltastad, Opgravingen in de binnenstad van Dordrecht, Stadhuis van Dordrecht, Dordrecht, 14 februari 2008Object and Craft in the Dutch Conservation of Windmills.Appraisal and Critique, 4de Ename colloqium (Between objects and ideas), Gent, 26 tot en met 28 maart 2008

 

* Dankwoord, bij gelegenheid van ontvangst themanummer Westerheem over Archeologie en DNA, Westerheem, Leiden, 22 februari 2008

* De ambitie van de RACM op het gebied van de kwaliteitszorg in de gebouwde monumentenzorg, Jaarbijeenkomst Vereniging Architecten werkzaam in de Restauratie, Hilversum, 13 maart 2008

* Samen met drs. J. van ’t Hof, Object and Craft in the Dutch Conservation of Windmills.Appraisal and Critique, 4de Ename colloqium (Between objects and ideas), Gent, 26 tot en met 28 maart 2008

* voorzitter en inleider workshop: Invisible landscapes, past societies and present identities, Protecting and development of the Dutch archaeological-historical landscape: the European dimension, Interactive BBO-symposium, Lunteren 20 tot en met 23 mei 2008

Nieuwe vormen van kennisvorming en –deling in de gebouwde monumentenzorg, opening Reliwiki, Stichting Jaar van het Religieus erfgoed, Arnhem, 9 juni 2008

De molen en het Nederlandse cultuurlandschap, RACM, uitreiking beschikkingen RRWR, Zeist, 30 juni 2008

De boerderij: ons belangrijkste monument, RACM, uitreiking beschikkingen RRWR, Amsterdam, 13 juni 2008

Het behoud van de Nederlandse molen: trends en ontwikkelingen, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, bij gelegenheid opening restauratie Kinderdijk door minister Plasterk, Kinderdijk, 9 september 2008

Dankwoord, bij gelegendheid van de aanbieding van K.F. Gildemacher, 2008: Terpen en terpnamen, Fryske Akademy, Leeuwarden, 12 september 2008

* Voorzitter en inleider sessie infrastructuur, 40ste Reuvensdagen Rijswijk, Rijswijk, 14 november 2008

Naar een nieuw molenbeleid, Contactdag Vereniging Hollandse Molen, Arnhem, 21 november 2008