Academische promoties
Promotor

* Han Nijdam, 2 oktober 2008 (cum laude), Universiteit Leiden; promotores: prof.dr. J.A. Mol en prof.dr. J. Bazelmans (VU):
 
Lichaam, eer en recht in Middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters.

Handelseditie: Hilversum, Verloren.

* Tom Buijtendorp, 15 december 2010, Vrije Universiteit, promotores: prof.dr. N.G.A.M. Roymans en prof.dr. J. Bazelmans (copromoter):

Forum Hadriani: De vergeten stad van Hadrianus.


Oppositie


* Johan Nicolay, 2005: Gewapende Bataven. Gebruik en betekenis van wapen- en paardentuig uit niet-militaire contexten in de Rijndelta (50 voor tot 450 na Chr.), Vrije Universiteit Amsterdam (promotor: prof.dr. N.G.A.M. Roymans).

* Chris de Bont, 2008: Vergeten land. Ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800-1350)
WUR Wageningen UR (promotor: prof.dr. J.A.J. Vervloet en prof.dr. G.P. van de Ven).

* Wouter Vos, 2009: Het Bataafse platteland. Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied, VU Amsterdam (promotor: prof.dr. N.G.A.M. Roymans en W.A van Es). 

* Stijn Heeren, 2009 (cum laude): Romanisering van rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum: de casus Tiel-Passewaaij, VU Amsterdam (prof.dr. N.G.A.M. Roymans en dr. T. Derks).

* Bjorn Smit, 2010: Valuable Flints. Research strategies for the study of early prehistoric remains from the Pleistocene soils of the northern Netherlands, Rijksuniversiteit Groningen (prof.dr. D. Raemaekers);

* Danny Gerrets, 2010: Op de grens van land en water. Dynamiek van landschap en samenleving in Frisia gedurende de Romeinse tijd en de volksverhuizingstijd, Rijksuniversiteit Groningen (prof.dr. R. Reinders);

* Miriam Kars, 2011: A cultural perspective on Merovingian burial chronology and the grave goods from the Vrijthof and Pandhof cemeteries in Maastricht, Universiteit van Amsterdam (prof.dr. F. Theuws);

* Anneke de Zwart, 2011: Erop of eronder. De strijd om het bodemarchief in drie Vinexlocaties: over archeologische monumentenzorg, ruimtelijke ordening en de kwaliteit van de leefomgeving, Universiteit van Amsterdam (prof.dr. J.H.F. Bloemers);

* Marc van Duijn, 2013: Location choice, cultural heritage and house prices, VU Amsterdam (prof.dr. P. Rietveld en prof.dr. J. Rouwendal).

* Taco Hermans, 2013: Middeleeuwse woontorens in Nederland, Universiteit van Leiden (prof.dr. H. Janssen en prof.dr. D.J de Vries).