Lidmaatschappen
(Niet volledig)

Voorheen

- oprichter Symposium Archeologie en Theorie (1990-1995)
- oprichter en lid van bestuur Archaeological Dialogues (1994-1999)
- oprichter en redactielid Archaeological Dialogues (1994-1999)
- lid monumentencommissie Amersfoort (2004-2006)
- lid programmacommissie Oogst van Malta, NWO (2002-2006)
- Beoordelingscommissie VENI, Geesteswetenschappen NWO (lid commissie, 2010-2011)
- adviseur Raad van bestuur Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (2008-2011)
- voorzitter landelijke stuurgroep Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (2002-2010)
- departementale stuurgroep Modernisering Monumentenzorg (2007-2009)
- departementale stuurgroep Evaluatie Malta (2010-2011)
- voorbereidingscommissie 16e jaarlijkse vergadering European Association of Archaeologists, Den Haag
- Redactie Landscape and Heritage Studies, Vrije Universiteit en Amsterdam University Press (lid)
- Wetenschappelijke commissie van voorbereiding van PECSRL 2012 (20 tot en met 24 augustus), Leeuwarden en Terschelling (Permanent European Conference for the Study of the RuralLandscape), lid
- Bestuur Waddenacademie, Leeuwarden, lid, 1 juli 2008 tot en met 31 december 2013
- Project groep Indicative map of archaoelogical values trilateral Wadden Sea area (lid)
- Wetenschapscomissie Geldmuseum Utrecht (li)
- Projectleider Cultuurhistorisch onderzoek in de RO
- Benoemingsadviescommissie hoogleraar Restauration and Intervention, TU Delft

Heden

- Stuurgroep JPI-JHEP Cultural heritage and Global change (lid)
- Leipziger Messe, internationaal curatorium van Denkmal (lid)
- Stuurgroep NWO programma Odyssee (lid)
- Stuugroep Erfgoedbalans (voorzitter)
- Stuurgroep Click-Erfgoed (lid)
- Kennisprogramma Onroerend Erfgoed RCE (opdrachtgever)
- Nationale Onderzoeksraad Erfgoed (voorzitter)
- ARCHON, onderzoeksschool (lid bestuur)
- Curatorium leerstoel conserveringsstechnieken, TU Delft (lid)
- Stichting ERM (adviseur bestuur)
- Leerstoel Economische waardering van erfgoed, Vrije Universiteit (lid benoemingscommissie)
- Netwerk Erfgoed en Ruimte (opdrachtgever)
- Toekomst Koninklijk Paleis Soestdijk (lid stuurgroep)
- Raad van Advies Faculteit Archeologie, Leiden (lid)