Waddenacademie
Jos Bazelmans was van 30 juli 2008 tot en met 31 december 2013 lid van het vijfkoppige bestuur van de KNAW-Waddenacademie; hij beheerde de portfeuille cultuurhistorie. Hij is opgevolgd door dr. Meindert Schroor. 

zie www.waddenacademie.knaw.nl