RCE

Jos Bazelmans is sinds 2000 in dienst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij is hoofd van de Sector Kennis Erfgoed en lid van het Managementteam.

Zie www.cultureelerfgoed.nl

 Als projectleider gaf ik in 2012 vorm aan de Richtlijnen Cultuurhistorisch Onderzoek


Interview:

Te veel graven naar oude bodemschatten, in Binnenlands Bestuur 2008, 4 juli, week 27