Antropologie
Archeologie
Beowulf
Dijkbouw
Forum Hadriani (Voorburg)
Friesland
Germaanse samenlevingen
Limes (Romeins)
Molens
Populair-wetenschappelijk
Recensies
Populair-wetenschappelijk

* 1993: De Oude Kerkhof te Heeze. De middeleeuwse ontstaansgeschiedenis van oude kerkhoven en begraafplaatsen in zuidoost-Brabant, De Therebinth, juni 1993, 4-9;

* 1997: De waarde van geschenken in het Oudengelse gedicht Beowulf, in A. Komter (red.), Het geschenk. Over de verschillende betekenissen van geven, Amsterdam, 91-107;

* 1998a: De Friezennaam en het laatromeinse bewoningshiaat in het noordelijk kustgebied, Paleo-Aktueel 9, 70-73;

* 1998b: Zijn de Friezen wel Friezen?, Spiegel Historiael 33 (5), 197-201;

* 1998c: Slechts de naam bleef bestaan. Friezen kunnen niet bogen op 2000-jarige geschiedenis, Friesch Dagblad 19 mei 1998 (bijlage Fryslân 500), 29;

* 1998d: met D. Gerrets en P.C. Vos, 1998: Zoden aan de dijk. Kleinschalige dijkbouw in het Friesland van de Romeinse tijd, Noorderbreedte 22 (6), 18-21;

* 1999e: Dongjum (Doanjum): het onderzoek van de artificiële steilkanten van een terprestant (1998), Van wierden en terpen. Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 5, 4-5.

* 2000: De opgraving van het terprestant Peins-Oost (1999) in vergelijking met de steilkant van Dongjum (onderzoek 1998), Van wierden en terpen. Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 6, 4-6.

* 2001, De academische archeologie in Nederland voor het internationale voetlicht, Archeobrief 17, 10-12

* 2002, met M.F. van Oorsouw en G. Lange, Archeologische metaalregistratie: een gedeelde zorg, Archeobrief 24, 3-4.

* Bazelmans, J., en E. Jansma, 2005: Das Leben an Bord. Im Schiffsfund von De Meern (Niederlande) ist der Alltag auf einem römischen Frachter konserviert, Antike Welt 36, 23-39.