Jos Bazelmans

Prof.dr. J(os). G.A. Bazelmans


De website biedt toegang tot mijn werkzaamheden voor:

- De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- De
Waddenacademie
- De
Vrije Universiteit

Op de website is een overzicht van mijn publicaties te vinden. Van verschillende publicaties is een pdf beschikbaar.

Social media: Ik ben ook te vinden op Linkedin, Academia en op Twitter

For English visitors/readers
* please find my Phd on
Beowulf here
* please find
Should we keep the mills turning. A critical appraisal
of the presevation of mills in the Netherlands
here (International Molinology 84, June 2012)


"Moeten molens altijd molen?", directe link naar pdf 
deel 1 en deel 2.

Video: Verleden in de Toekomst (YouTube of RCE)ACTUEEL

APRIL 2014: Recensie van Mathijsen, Historiezucht, in Boekman 98, voorjaar 2014.

DECEMBER 2013: Artikel in Boekman over trends in de waardering van cultureel erfgoed

JUNI 2013: Over de historische verwantschap van windmolen en windturbine, opinieartikel in Trouw en interview in Leeuwarder Courant

MEI 2013: Over de waarde van erfgoed, nieuwe publicatie in Cultureel Erfgoed op waarde geschat (NICIS); zie ook mijn artikel Erf-goed: waarde in meervoud in Vitruvius nr. 20

JANUARI 2013: Richtlijnen Cultuurhistorisch Onderzoek naar de Kamer, raadpleeg ze hier.
Het werk als projectleider zit er op!

NOVEMBER 2012: TROTS! Publicatie van special issue van Ocean and Coastal Management over Wadden. Met:

* J. Bazelmans, D. Meier, A. Nieuwhof, T. Spek and P.Vos, 2012: Understanding the cultural historical value of the Wadden Sea region. The co-evolution of environment and society in the Wadden Sea area in the Holocene up until early modern times (11,700 BC – 1800 AD): an outline, Ocean and Coastal Management 68, 114-126. 

* P. Kabat, J. Bazelmans et al., 2012: The Wadden Sea region: towards a science for sustainable development, Ocean and Coastal Management 68, 4-17.

JUNI 2012: Nieuwe publicatie in International Molinology (nr. 84) Should we keep the mills turning. A critical appraisal of the presevation of mills in the Netherlands

DECEMBER 2011: De colleges in het kader van mijn reeks 'Wadden Werelderfgoed' aan de Vrije Universiteit zijn/worden opgenomen. Deze weblectures zijn te vinden op de website van de Waddenacademie.

OKTOBER 2011: Verschenen: Bosatlas van de geschiedenis van Nederland, Noordhoff, met 1000 toonbeelden van het verleden (red. Bazelmans en Brinkman)

MEI 2011: Verschenen: Nederland in het Holoceen (Vos, Bazelmans, Van der Meulen en Weerts), uitgeverij Bert Bakker, begin december: 5e druk!

1-1-2011: De taken van het Instituut Collectie Nederland zijn overgeheveld naar de Rijksdienst Cultureel Erfgoed

APRIL 2011: bij uitgeverij Bert Bakker verschijnt Atlas van Nederland in het Holoceen (Bazelmans, van der Meulen, Vos en Weerts)

2010: De molens: icoon, werktuig, totem, in dossier Wadden van het tijdschrift Noorderbreedte.

25-7-2010: Wie bepaalt de archeologische agenda?: zie mijn nieuwe artikel in de Archeobrief

09-12-2009: Gedeelde Ruimte in de media: zie Trouw en NCRV-Radio (Casa Luna)

09-12-2009: Jos Bazelmans en Harry Cock (fotografie), GEDEELDE RUIMTE. HET WADDENGEBIED IN DERTIG ONTMOETINGEN. Gepubliceerd bij Uitgeverij Van Wijnen, Franeker.

01-07-2009: NIEUWE PUBLICATIE, samen met mijn collega's van het bestuur van de Waddenacademie Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden. Integrale kennisagenda van de WaddenacademieOp de website van de Waddenacademie zijn verschillende achtergronddocumenten te vinden.

08-04-2009: NIEUWE PUBLICATIE
J. Bazelmans, 2009: The early-medieval use of ethnic names from classical Antiquty: the case of the Frisians, in T. Derks and N. Roymans, Ethnic constructs in Antiquity. The role of power and tradition, Amsterdam, 321-338.

28-03-2009: NIEUWE PUBLICATIE: 50+3. DE HISTORISCHE CANON EN DE VOOR- EN VROEGSTE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND  28-03-2009: OUDE PUBLICATIES OP WEBSITE
Er zijn verschillende publicaties, waaronder mijn dissertatie, in pdf aan deze website toegevoegd. Zie onder: publicaties


CONTACT

E: j.bazelmans@cultureelerfgoed.nl
T: 0031(0)651261306