Welkom!

Ik werk bij:

* de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, als Strategisch Adviseur Kennis (CSO), en bij:

* de Vrije Universiteit, Amsterdam, als bijzonder hoogleraar monumentenzorg.

Op deze website vindt u mijn CV en een overzicht van mijn publicaties. 

Social media: Facebook, Twitter en Academia